basdırmaq

basdırmaq
f.
1. Əkmək, sancmaq. Ağac basdırmaq. Dirək basdırmaq. – <Fəxrəddin:> Çox pakizə . . sübh tezdən hamısını basdıraram. N. V..
2. Quyulamaq, torpağa gömmək. Ölü basdırmaq. – Biz onu <Azadı>, öz vəsiyyətinə görə, uca bir yerdə basdırdıq. M. İ.. <Nəsib kişi:> Yeddi uşaqdan üçünü basdırmışam. M. C..
3. Üstünü örtmək. <Sübhanverdizadə> yerə uzanıb yastığa söykəndi. Nemətullayev onun yan-yörəsini basdırdı. S. R.. // Məc. mənada. Cinayətin üstünü basdırmaq. // Torpağın altında gizlətmək. . . Veylabad şəhəri elə bil dəyişmişdi, hərə bir tərəfə qaçıb dağılmaqda idi . . Sərvətlilər qızıllarını basdırırdılar. Ç..
4. Qatlayıb tikmək. Paltarın ətəyini basdırmaq.
5. Dişi heyvanı erkək heyvanla cütləşdirmək.
6. Cücə çıxartmaq üçün yumurtaları kürt toyuğun altına qoymaq.
7. Otarmaq, tapdalatmaq, əzdirmək. Əkini mal-qaraya basdırmaq.
8. köhn. Dərc etdirmək, çap etdirmək. İlk şerimi – məktəbimin qəzetində basdırdım. S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • örtüb-basdırmaq — f. Üstünü örtmək, üstünü malalamaq, gizlətmək. Pis əməllərini örtüb basdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basdırılmaq — «Basdırmaq»dan məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basdırmış — «Basdırmaq»dan f. sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhürlətmək — icb. 1. Hər hansı sənədi təsdiq etdirmək üçün ona möhür basdırmaq, möhür vurdurmaq. Çıxarışı möhürlətmək. Etibarnaməni möhürlətmək. 2. Bir şeyin müəyyən vaxt bağlı qalması üçün ağzına möhür vurdurmaq, möhür basdırmaq. Kassanı möhürlətmək. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • batırmax — (Bakı) əkmək, basdırmaq. – Hər lodaya seggiz şitil batırdım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çulğalamax — (Şəki) bürümək, basdırmaq. – Qodüşdə qatıx çalıf üsdün çulğalamışam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əkməx’ — (Cəbrayıl) basdırmaq. – Qabaxcan tavlanın xırçəx’lərin əkin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • firqəndə — vərmeg: (Bakı) yeni üzüm tənəyi almaq məqsədi ilə yerə tənək zoğu basdırmaq (zoğ tənəkdən ayrılmır). – Paizdə bir şani me:nəsini firqəndə eləmişdim, bi:l ələ yaxşı bər vərdi ki, keyfün isdiən kimi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gömü — (Kəlbəcər) dirək basdırmaq üçün qazılmış çala. – Gömü qazıf basdıreylər dirəyi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qərim — (Salyan) tənək basdırmaq üçün qazılan yer. – Bağda təhəg basdırmağ üçün yüzə qədər qərim qazmışam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”